เพิ่มเพื่อน

 

Industrial Lubricants

สารหล่อลื่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


ประเภทการใช้งาน


กลุ่มผลิตภัณฑ์

น้ำมันไฮดรอลิค RENOLIN, CASSIDA
น้ำมันปั๊มลม RENOLIN, CASSIDA
น้ำมันรางเลื่อน RENEP
น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม RENOLIN, GEARMASTER, CASSIDA
สารหล่อลื่น Open Gear CEPLATTYN
น้ำมัน Turbine RENOLIN
น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรม Textile RENOLIN
น้ำมันลวด CEPLATTYN, LAGERMEISTER
น้ำมันโซ่ CEPLATTYN, STABYLAN, CASSIDA, GLEITMO
น้ำมันทาแบบ SOK, LUBRODAL, MOLYPAUL