เพิ่มเพื่อน

 

Lubricating Greases

จารบีหล่อลื่นพิเศษ


ประเภทการใช้งาน


กลุ่มผลิตภัณฑ์

จารบีเอนกประสงค์ RENOLIT, CHEMPLEX, STABYL, URETHYN
จารบีลูกปืน RENOLIT
จารบีลูกปืนล้อ RENOLIT
สารหล่อลื่นห้องเกียร์ RENOLIT, CARBAFLO, CASSIDA, GEARMASTER, GLEITMO
จารบีทาราง RENOLIT, CEPLATTYN, LAGERMEISTER, LOCOLUB
จารบีทนความร้อนสูง RENOLIT, CHEMPLEX, GEARMASTER, GLEITMO, STABYL
จารบีที่มีส่วนผสมของ Solid Lubricant RENOLIT, CHEMPLEX, GLEITMO, MOLYPAUL, STABYL, URETHYN