เพิ่มเพื่อน

 

Metal Processing Lubricants

สารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะ


ประเภทการใช้งาน


กลุ่มผลิตภัณฑ์

น้ำมัน Quenching THERMISOL
น้ำมันกันสนิม RANTICORIT, CHEMPLEX, CASSIDA
น้ำยาทำความสะอาด RENOCLEAN, ANTICORIT, CARBAFLO
น้ำมันตัดกลึง ECOCUT, ECOCOOL, PLANTO, WISURA
น้ำมันขึ้นรูป RENOFORM, WISURA, TRENOIL, GLEITMO, LUBRODAL, CASSIDA, ANTICORIT