เพิ่มเพื่อน

 

Special Application Lubricants

สารหล่อลื่นพิเศษอื่นๆ


ประเภทการใช้งาน


กลุ่มผลิตภัณฑ์

จารบีพิเศษ CHEMPLEX, LAGERMEISTER, URETHYN, CARBAFLO, CASSIDA, GEARMASTER, GLEITMO, LOCOLUB, STABYL, CEPLATTYN
ครีมหล่อลื่น GLEITMO, CARBAFLO, CASSIDA, CEPLATTYN, CHEMPLEX
สารหล่อลื่นเกียร์ CASSIDA, GEARMASTER, CEPLATTYN, LAGERMEISTER, URETHYN
สารหล่อลื่นโซ่ STABYLAN, CASSIDA, GLEITMO
สารหล่อลื่น Open gear CEPLATTYN
สารหล่อลื่นลูกปืน CASSIDA, URETHYN, CHEMPLEX, GLEITMO, LAGERMEISTER, STABYL, URETHYN, CARBAFLO, CEPLATTYN, MOLYPAUL
น้ำมันทาแบบ SOK, MOLYPAUL
น้ำมันขึ้นรูปร้อน LUBRODAL, GLEITMO
น้ำมันสำหรับรถไฟ LOCOLUB, CEPLATTYN
สารหล่อลื่นกังหันพลังงานลม GLEITMO, STABYL, URETHYN, CEPLATTYN
สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมแก้ว VITROLIS, CASSIDA
สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมน้ำตาล CEPLATTYN
สารหล่อลื่นพิเศษอื่นๆ CASSIDA, CEPLATTYN, CHEMPLEX, GLEITMO, LAGERMEISTER, STABYLAN, CARBAFLO