เพิ่มเพื่อน

 

Service

บริการต่างๆ

 

ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นของเรา ที่จะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้ก้าวไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เราจึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการอันทรงคุณค่า และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย

  • ให้การปรึกษาและคำแนะนำทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
  • ระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและทันสมัย
  • มีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูงที่หลากหลาย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  • การตรวจวิเคราะห์สภาพน้ำมัน
  • การบำรุงรักษาระบบและการปรับสภาพน้ำมันตัดกลึงโลหะ
  • การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันตัดกลึงโลหะเพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
  • การตรวจวิเคราะห์สภาพเกียร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานผลิตปูนซิเมนต์
  • การฝึกอบรมและให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค