เพิ่มเพื่อน

 

 

Worldwide unique XTL® technology

XTL® technology สุดยอดเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมรรถนะสูง

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ของรถยนต์โดยสารสมัยใหม่ที่ผ่านมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องยนต์นั้นๆมักจะมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นดังกล่าวจะต้องรับภาระในเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่นอาจมาจากการออกแบบเครื่องยนต์ให้มีขนาดเล็กลง สภาพภูมิอากาศที่เครื่องยนต์ต้องทำงานและต้องตอบสนองอย่างแม่นยำในทุกๆสภาวะการทำงานก็รุ่นแรง นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น ระบบหยุด / สตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ ซึ่งมีความต้องการน้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการหล่อลื่นระหว่างสตาร์ทเครื่องยนต์ ทั้งนี้ทั้งนั้น ภาระที่น้ำมันหล่อลื่นจะต้องรับระหว่างการใช้งานเครื่องยนต์ก็มีแต่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยให้การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่เหมาะสม มีความจำเป็นมากขึ้นทุกวัน

 

นี่เหตุผลที่ดีสำหรับ FUCHS ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้เติมลงในเครื่องยนต์เป็นครั้งแรก (first-fill oil) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมัน ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีน้ำมันเครื่องใหม่ที่สามารถช่วยให้ประยัดพลังงานในระยะยาว ข้อได้เปรียบที่สำคัญของเทคโนโลยีน้ำมันพื้นฐานใหม่นี้คือ คุณสมบัติของความหนืดที่เปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมินั้น ได้รับการปรับปรุงให้มีค่าที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบกับน้ำมันพื้นฐานทั่วไป เทคโนโลยี XTL® ใหม่นี้ ช่วยให้น้ำมันมีค่าดัชนีความหนืดสูงเป็นพิเศษ

 

ซึ่งหมายความว่าความหนืดของน้ำมันเครื่องจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้อยลงมากๆ และยังคงให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ร้อนจัดและเย็นจัด

 

เราตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยการทดสอบอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น น้ำมันเครื่องธรรมดาที่มีเทคโนโลยี SAE 5W-30 ในปัจจุบันถูกนำมาเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องที่มีเบอร์ความหนืดเดียวกันแต่ใช้เทคโนโลยีXTL®ใหม่ ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ -27 องศาเซลเซียส เพื่อทดสอบการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิต่ำมากๆ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์XTL®นั้น มีข้อดีที่เหนือกว่าของน้ำมันเครื่อง SAE 5W-30 ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดดังนี้:

 

ลักษณะการสตาร์ทที่อุณหภูมิเย็นจัด: สามารถหล่อลื่นได้เร็วขึ้นถึง 55%และสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เร็วขึ้นถึง 35%
การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง: ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึง 1.7%
การสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่น: ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นลดลงถึง 18%
การเสื่อมสภาพของน้ำมันและการป้องกันการสึกหรอ: อัตราการเพิ่มขึ้นของความหนืดลดลง 38% , ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอดรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

 

การป้องกันที่ดีขึ้นเมื่อใช้ E10: ส่วนประกอบของเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง E10 สามารถสร้างกรดจากการเกิดออกซิเดชั่นได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนและการสึกหรอตามมา แต่ด้วยความสามารถในการทำให้เป็นกลางที่ดีและความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่สูงขึ้น น้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน XTL®จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานนี้ และยังให้การปกป้องเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นอีกด้วย

 

น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของ FUCHS เช่น TITAN GT1 EVO SAE 0W-20, TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20, TITAN GT1 SAE 0W-20, GT1 PRO FLEX SAE 5W-30, GT1 PRO C-3 SAE 5W-30, TITAN GT1 SAE 5W-40, TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 และ TITAN GT1 PRO B-Tec SAE 5W-30 ทั้งหมดใช้เทคโนโลยีXTL®ใหม่และได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

 

* น้ำมันที่มีค่าดัชนีความหนืดต่ำหมายถึง น้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าความหนืดตามอุณหภูมิที่มากกว่ากลุ่มน้ำมันที่มีค่าดัชนีความหนืดสูง