เพิ่มเพื่อน

 

High-Quality Lubricants
 

          ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูงของเราได้ผ่านการทดสอบในมาตรฐานที่สูงที่สุด ซึ่งจะสามารถช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักร, ลดอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิง, ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี, อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และยือรอบการเปลี่ยนถ่ายของสารหล่อลื่นนั้นๆด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของเรานั้นยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งกลุ่มที่สามารถลดการคายก๊าซ CO2ของเครื่องจักร, สลายตัวได้เองตามธรรมชาติ และรวมไปถึงสารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารด้วย 
 

          ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ FUCHS สื่อถึงสมรรถนะและความยั่งยืน, สื่อถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ, สื่อถึงประสิทธิภาพและความประหยัด นั่นทำให้เรากล้าที่จะยืนยันว่าเราจะนำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนได้ให้กับลูกค้า
 

          เรามีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นมากกว่า 10,000 รายการ โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆได้ 6 กลุ่มดังนี้
 

 

Automotive Lubricants

สารหล่อลื่นสำหรับยานยนต์


ประเภทการใช้งาน


กลุ่มผลิตภัณฑ์

น้ำมันเครื่องยนต์ TITAN
น้ำมันเกียร์ยานยนต์ TITAN, PENTOSIN
น้ำมัน Shock absorber TITAN
น้ำมันไฮดรอลิค TITAN, PENTOSIN, MAINTAIN
น้ำมันเครื่องจักรเกษตรกรรม AGRIFARM
น้ำมันอื่นๆ MAINTAIN, CARBAFLO

 

 
 
 

Industrial Lubricants

สารหล่อลื่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม


ประเภทการใช้งาน


กลุ่มผลิตภัณฑ์

น้ำมันไฮดรอลิค RENOLIN, CASSIDA
น้ำมันปั๊มลม RENOLIN, CASSIDA
น้ำมันรางเลื่อน RENEP
น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม RENOLIN, GEARMASTER, CASSIDA
สารหล่อลื่น Open Gear CEPLATTYN
น้ำมัน Turbine RENOLIN
น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรม Textile RENOLIN
น้ำมันลวด CEPLATTYN, LAGERMEISTER
น้ำมันโซ่ CEPLATTYN, STABYLAN, CASSIDA, GLEITMO
น้ำมันทาแบบ SOK, LUBRODAL, MOLYPAUL

 

 
 
 

Lubricating Greases

จารบีหล่อลื่นพิเศษ


ประเภทการใช้งาน


กลุ่มผลิตภัณฑ์

จารบีเอนกประสงค์ RENOLIT, CHEMPLEX, STABYL, URETHYN
จารบีลูกปืน RENOLIT
จารบีลูกปืนล้อ RENOLIT
สารหล่อลื่นห้องเกียร์ RENOLIT, CARBAFLO, CASSIDA, GEARMASTER, GLEITMO
จารบีทาราง RENOLIT, CEPLATTYN, LAGERMEISTER, LOCOLUB
จารบีทนความร้อนสูง RENOLIT, CHEMPLEX, GEARMASTER, GLEITMO, STABYL
จารบีที่มีส่วนผสมของ Solid Lubricant RENOLIT, CHEMPLEX, GLEITMO, MOLYPAUL, STABYL, URETHYN

 

 
 
 

Metal Processing Lubricants

สารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะ


ประเภทการใช้งาน


กลุ่มผลิตภัณฑ์

น้ำมัน Quenching THERMISOL
น้ำมันกันสนิม RANTICORIT, CHEMPLEX, CASSIDA
น้ำยาทำความสะอาด RENOCLEAN, ANTICORIT, CARBAFLO
น้ำมันตัดกลึง ECOCUT, ECOCOOL, PLANTO, WISURA
น้ำมันขึ้นรูป RENOFORM, WISURA, TRENOIL, GLEITMO, LUBRODAL, CASSIDA, ANTICORIT

 

 
 
 

Special Application Lubricants

สารหล่อลื่นพิเศษอื่นๆ


ประเภทการใช้งาน


กลุ่มผลิตภัณฑ์

จารบีพิเศษ CHEMPLEX, LAGERMEISTER, URETHYN, CARBAFLO, CASSIDA, GEARMASTER, GLEITMO, LOCOLUB, STABYL, CEPLATTYN
ครีมหล่อลื่น GLEITMO, CARBAFLO, CASSIDA, CEPLATTYN, CHEMPLEX
สารหล่อลื่นเกียร์ CASSIDA, GEARMASTER, CEPLATTYN, LAGERMEISTER, URETHYN
สารหล่อลื่นโซ่ STABYLAN, CASSIDA, GLEITMO
สารหล่อลื่น Open gear CEPLATTYN
สารหล่อลื่นลูกปืน CASSIDA, URETHYN, CHEMPLEX, GLEITMO, LAGERMEISTER, STABYL, URETHYN, CARBAFLO, CEPLATTYN, MOLYPAUL
น้ำมันทาแบบ SOK, MOLYPAUL
น้ำมันขึ้นรูปร้อน LUBRODAL, GLEITMO
น้ำมันสำหรับรถไฟ LOCOLUB, CEPLATTYN
สารหล่อลื่นกังหันพลังงานลม GLEITMO, STABYL, URETHYN, CEPLATTYN
สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมแก้ว VITROLIS, CASSIDA
สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมน้ำตาล CEPLATTYN
สารหล่อลื่นพิเศษอื่นๆ CASSIDA, CEPLATTYN, CHEMPLEX, GLEITMO, LAGERMEISTER, STABYLAN, CARBAFLO

 

 
 
 

Service

บริการต่างๆ

 

ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นของเรา ที่จะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้ก้าวไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เราจึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการอันทรงคุณค่า และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย

  • ให้การปรึกษาและคำแนะนำทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
  • ระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและทันสมัย
  • มีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูงที่หลากหลาย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  • การตรวจวิเคราะห์สภาพน้ำมัน
  • การบำรุงรักษาระบบและการปรับสภาพน้ำมันตัดกลึงโลหะ
  • การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันตัดกลึงโลหะเพื่อลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
  • การตรวจวิเคราะห์สภาพเกียร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานผลิตปูนซิเมนต์
  • การฝึกอบรมและให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค